Villaomvandling

Villaomvandling

Uppdraget var att öka bostadsytan genom att addera en våning på befintliga byggnadsvolymer. Efter en skiss- och programperiod, där nybyggnad ställts mot ombyggnad, utkristalliserade sig lösningen att minimera påbyggnaden. En tornliknande volym kombinerad med en låg...
Garage & Terrasser

Garage & Terrasser

En omvandlad utsida och en klättrande trädgård. Uppdraget började med ett garage. Det utvecklades till att omfatta omgestaltning av tomten och det befintliga husets bottenvåning. Allt för att ge bra kontakt mellan umgängesytorna ute och inne. Garaget är byggt i ek,...
Villa Vindö

Villa Vindö

En plats mellan bergen. Projektet utgår från landskapet och handlar om att dramatisera tomten. Byggnaden är placerad högt upp på den branta tomten mellan två bergskammar. Vägen från garageplanen mot huset leder genom en sekvens av landskapsrum. Byggnaden formar en...
Parhus Solsidan

Parhus Solsidan

Två parvillor med uttrycksfullt taklandskap i en brant västsluttning. Ambitionen var att göra bostäder som tar tillvara läget i sluttningen och som ger privata västvända och soliga uteplatser trots att de ligger tätt. Projekt 2014 Beställare: Boform...
Villa Zig-Zag

Villa Zig-Zag

Att fånga in solen morgon och kväll Ett terränganpassat fritidshus på en bergig och högt belägen tomt i Stockholms skärgård. Byggnadens zig-zagform formar två uteplatser; en med morgonsol och en med eftermiddagssol. Mellan uteplatserna ligger umgängesytor med kök,...