Vi har stor vana att rita ombyggnader och villor.
Grunden för ett bra resultat är förstå och definiera uppdragets möjligheter och begränsningar, det gör vi genom att ställa frågor och skissa fram konkreta lösningar i en öppen arbetsprocess. 

Vi arbetar bland annat med:

  • Bygglov
  • Ombyggnad av villor
  • Mark och trädgårdsplanering
  • Nybyggnad av villor och fritidshus
  • Fast och specialritad inredning