Garage & Terrasser

En omvandlad utsida och en klättrande trädgård.

Uppdraget började med ett garage.

Det utvecklades till att omfatta omgestaltning av tomten och det befintliga husets bottenvåning. Allt för att ge bra kontakt mellan umgängesytorna ute och inne.

Garaget är byggt i ek, murar och terrängtrapor av svensk granit.

Generalentreprenad 2012
Beställare: privat

Foto: Karl Lindström, Rehnberg+Geigant

Till alla projekt