Grunden för ett bra resultat är förstå och definiera uppdragets möjligheter och begränsningar.

I det tidiga idéarbetet söker vi prioriteringsordning mellan uttryck, kostnad och hållbarhet; en balansgång som förutom kreativ förmåga kräver tekniskt kunnande, erfarenhet och logiskt tänkande.
Vi visar ofta flera alternativa lösningar i en öppen beslutprocess.

Genom en 3D-baserad arbetsmetod flyttar vi gränsen mellan konceptutveckling och projektering och kan tidigt peka ut centrala kostnadsdrivande faktorer som påverkar byggskedet. På så sätt säkrar vi att det färdiga resultatet behåller sin bärkraft.

Vi arbetar bland annat med:

  • Programutredningar
  • Varumärkesbyggande form
  • Bostadsutformning
  • Konvertering till kontor och bostäder
  • Q-märkta byggnader
  • Mark och landskap kring byggnader
  • Fast och specialritad inredning

Kvalitetssystem enligt ISO 90001-2015