Villaomvandling

Uppdraget var att öka bostadsytan genom att addera en våning på befintliga byggnadsvolymer.

Efter en skiss- och programperiod, där nybyggnad ställts mot ombyggnad, utkristalliserade sig lösningen att minimera påbyggnaden.
En tornliknande volym kombinerad med en låg attefallstillbyggnad gav ett arkitektoniskt tema med flera volymer som klättrar uppför berget.

Fasader och fönster ersattes och gavs ett gemensamt modernt uttryck. Tegeltaket återmonterades över den ursprungliga längan.

Bygglovshanteringen var komplex då planen tillåter källare och två våningsplan vilket ger olika möjligheter till tolkningar på den branta tomten.

Färdigställt: 2016 generalentreprenad
Beställare: privat

Anders Rehnberg i Stockholm, Stockholms län, SE på Houzz

Till alla projekt