Villa Storsund

Ett nördigt träexperiment från 90-talet.

Det här är vårt första byggda projekt; det säger fortfarande en del om vår arkitektursyn och vårt sätt att arbeta. Vi utgår från en idé om rum och skulptural form baserat på byggherrens krav.

Huset är i princip en kub indelad i åtta lika stora delar men med olika takhöjd för att dramatisera rörelsen genom huset. Utsidan är i sin helhet klädd med förvandringspanel av kärnfura som tjärats.

För att ge huset sällskap på den platta tomten byggdes en jordkällare som ger rygg åt uteplatsen.

Egen regi 1997

Publicerat i bland annat Lantliv

Till alla projekt