Byggbarhet, materialitet och renodlad form är grunden för kontorets arkitektursyn.

Intresset för praktiskt byggande utvecklades i ett samarbete som pågått sedan examensarbetet på KTH 1995 då delägarna ritade och byggde ett hus konsekvent genomfört i trä; Villa Storsund
Projektet publicerades i dåvarande tidskriften MAMA.

2008 lät delägarna bygga ytterligare ett hus i egen regi, då murat i motsats till tidigare projekt; Villa Vindö.
Projektet är flitigt publicerat i bla Arkitektur, Residence och Elle Interiör.

Oavsett entreprenadform brukar vi ha ett givande samarbete med byggentreprenörer både i tidiga skeden och under genomförandet.