Luleå Energi

En röd byggnad för ett grönt företag.

I entréplanet samlas gemensamma funktioner kring en central, grön ljusgård där en generös trappa leder upp till kontorsvåningarna. Ambitionen är att det ska kännas nära till allt och att uppmuntra anställda till att ta trapporna istället för hissen.

Massivträstomme ger träkänsla på insidan och möjlighet till en fri placering av pelare. Fasaderna kläs med emaljerad plåt.

Marken görs om från en ensartad parkeringsyta till en medvetet formad miljö. En minipark söder om huset ansluter till matsalen.

Parallelluppdrag 2011
Beställare: Luleå Energi

Till alla projekt