Stadsbiblioteket i Stockholm

Att expandera en ikonisk byggnad

I tävlingen om tillbyggnad till Stadsbibliotektet i Stockholm föreslog vi en ny byggnad med ett antal korsande bjälklag som bildar varierade rum och platser. Vår ambition var att uppfylla det klart uttalade programkravet att det skulle vara ETT bibliotek med flera ingångar från olika nivåer och riktningar.

Tävling 2007

Till alla projekt