Penthouselägenheter

Lägenheter utifrån speciella omständigheter

Brf Ljuset byggdes 1929-31 av HSB. Det tidigare daghemmet i kungsvåningen och delar av vinden byggdes om till tre penthouselägenheter.
Hjärtväggens ventilationskanaler gav strikta begränsningar för de nya planlösningarna. Det har bidragit till att ge varje lägenhet speciella kvaliteter.

Material, utförande och utrustning är inspirerade av husets ursprungliga kvalitet och utförande.

Generalentreprenad i bostadsrättsföreningens regi.

Färdigställt 2012
Beställare: Brf Ljuset
Entreprenör: Aronssons byggnads AB

Foto: Karin Björkquist
Rehnberg+Geigant

Till alla projekt