Fasadbyte

Fasadrenovering av ett 60-talshus

Ett projekt där vi fokuserar på att förstärka det ursprungliga fasaduttrycket och med modern plåtteknik arbetat fram konsekventa, snygga och byggbara plåtdetaljer.

Uppdraget omfattar kartläggning av befintliga konstruktioner samt förfrågningshandling för fönsterbyte, tilläggsisolering och detaljering och färgsättning av nya plåtkassetter.

I samarbete Roslagens plåtkonsult.

Till alla projekt