Vår arbetssätt bygger på ömsesidig tillit. Grunden för ett bra resultat är förstå och definiera uppdragets möjligheter och begränsningar.

I det tidiga idéarbetet söker vi rätt prioriteringsordning mellan uttryck, kostnad och hållbarhet; en balansgång som förutom kreativ förmåga kräver tekniskt kunnande, erfarenhet och logiskt tänkande.
Vi visar ofta flera alternativa lösningar i en öppen beslutprocess.

Genom vår 3D-baserade arbetsmetod flyttar vi gränsen mellan konceptutveckling och projektering och kan tidigt peka ut centrala kostnadsdrivande faktorer som påverkar byggskedet. På så sätt säkrar vi att det färdiga resultatet behåller sin bärkraft.