I spannet mellan inredning och landskap.
DANA ARKITEKTUR är sprunget ur två arkitekters erfarenheter och kompetenser kring att arbeta med byggnad, inredning och mark som en helhet. Vi utgår ifrån rumslig upplevelse när vi formar byggnader och miljöer. Vi söker det självklara och trevliga i uttryck och skala.

Vi tackar gärna ja till uppdrag där detaljerna är viktiga och genom åren har det blivit ganska många. Vi har också arbetat mycket med ombyggnad, från enkla hus till komplexa konverteringar av Q-märkta byggnader. Insikter i byggbarhet och förmåga att tänka nytt utifrån begränsade möjligheter är samlade erfarenheter vi praktiserar i alla typer av uppdrag.

Våra kunder är företag, organisationer och privatpersoner som bygger för egen förvaltning, verksamhet eller boende och som därmed söker långsiktigt värde och miljöer att trivas i.