Resecentrum
Sportcenter Torsby
Luleå Energi
Vallastaden, stadsplanetävling
Sim- och idrottshall
Vårdboende Majelden
Täby kommunalhus
Stadsbiblioteket i Stockholm
Saluhall i Bergen